Home

Briefwisseling van Constantijn Huygens

Constantijn Huygens, door Paulus Pontius naar Anthonie van Dyck, ca. 1635, Rijksmuseum

Constantijn Huygens kreeg een zeer zorgvuldige opvoeding van zijn vader Christiaan, secretaris van Willem van Oranje en de Raad van State. Toegevoegd aan ambassades maakte Constantijn diverse buitenlandse reizen. In 1625 werd hij benoemd tot secretaris van stadhouder Frederik Hendrik. Huygens begeleidde de ‘stedendwinger’ vaak op diens veldtochten. Hij werd in het ambt van secretaris gecontinueerd door Willem II en diende de Oranjes ook als raad en rekenmeester. Gedurende vele decennia functioneerde Constantijn op deze wijze als belangrijke spil binnen de hofhouding. Daarnaast was Huygens’ familie verwant aan invloedrijke Haagse ambtsdragers en ambtenaren. De onderzoeker krijgt door zijn briefwisseling dan ook inzicht in talrijke belangrijke kwesties en invloedrijke personen uit de zeventiende eeuw.

Deze site dient vooral om informatie te geven over de briefwisseling van Constantijn Huygens in de vorm van blogs en nieuwsberichten.

De database met zijn briefwisseling is een project van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.